لیزر درمانی برای ریزش مو

طاسی چیست؟

۷۰% مردان (طاسی با الگوی مردانه ) و ۴۰% زنان (طاسی با الگوی زنانه ) با درجات گوناگون در طول زندگی درگیر سازد . طاسی مردانه با عقب رفتن خط رویش مو و ریزش موی شقیقه ها و ناحیه ورتکس خود را نشان میدهد ولی در زنان نازکی و ریزش مو منتشر رخ میدهد برای هر دو گروه ریزش مو واقعه ای ناراحت کننده است .

لیزر چیست؟


در اوایل قرن بیستم بود که برای اولین بار آلبرت اینشتین تئوری تابش لیزر را مطرح کرد.اما دهها سال به طول انجامید تا این تئوری جامه عمل پوشید.کلمه لیزر از حروف اول این عبارت تشکیل شده است.
light amplification by stimulated emission of radiation
امروزه علم استفاده از لیزرهای کم توان بسیار گسترده شده و به نام لیزر درمانی شناخته میشود و یا
Low level laser therapy(LLLT) or magnetic infrared laser (MIL) therapy
تاثیر لیزرهای کم توان گرمایی و تخریبی نبوده بلکه بصورت فتو شیمیایی است.فوتون وارد بدن شده در میتوکندریها و غشای سلولی جذب میشود. انرژی نورانی به انرژی شیمیایی به صورت ای تی پی منجر به تحریک و پرولیفراسیون سلولی میشود.نفوذپذیری غشای سلولی تغییر میکند و منجر به تغییرات فیزیولوژیک میشود.این تغییرات ماکروفاژها،فیبروبلاستها،سلولهای اندوتلیال،ماست سل ها،برادی کینین و سرعت هدایت عصبی را تحت تاثیر قرار میدهد.طول موجهای رنگ آبی( 500-400 نانومتر) و سبز (550-500 نانومتر ) هنوز در مرحله تحقیقات و آزمایش هستند.آما طول موجهای قرمز (700-600نانومتر) و مادون قرمز (700 نانومتر به بالا) نورهای اصلی در لیزرترا÷ی هستند.
نور لیزر ایجاد شده توسط لیزرهای سرد کم قدرت اخیرا به عنوان یک درمان ترمیم موی بدون جراحی برای ریزش موی الگو مورد استفاده قرار گرفته است .
لیزرها چندین سال است که در زمینه ء پزشکی استفاده شده اند . با این حال استفاده از نور لیزر به عنوان یک درمان ریزش موی ارثی ،یک کاربرد جدیدتر تکنولوژی لیزر است.
لیزرهای سرد که به عنوان یک درمان ترمیم مو استفاده می شوند ،لیزر درمانی سطح پائین را ارائه می کنند لیزرهای LLLT بدین خاطر سرد نامیده می شوند که نورشان توسط بافت هدف جذب می شود ولی به بافت هدف مثل لیزرهایی که برای بریدن و شکل دهی مجدد بافت استفاده می شوند ، به بافت هدف حرارت نمی دهند.
لیزر و تقویت و رشد موها (لیزر کم توان
اگر شدت نور لیزر کم باشد بجای اثر موبری و تخریبی اثر عکس آن یعنی اثر رشد مو ، تقویت مو و جلوگیری از ریزش مو خواهیم داشت .یعنی نور لیزر با شدت کم اثرات رشد روی موها و بافت های بدن دارد .

اثرات لیزر چگونه است؟


اثر لیزر در موارد زیر به اثبات رسیده است :

1- ليزر باعث افزايش رشد مو می شود .
2- ليزر باعث استريل كردن منطقه جراحی مي شود.
3- ليزر باعث افزايش خونرساني منطقه جراحی مي شود.
4- لیزر باعث کاهش ورم منطقه جراحی می شود .
5- ليزر باعث تسريع بهبود زخم جراحی مي شود.
6- ليزر اثر ضد التهاب و ضد درد در منطقه جراحی دارد .

نحوه کاربرد لیزر


لیزر کم توان برای رشد موها ممکن است در سالن های زیبایی و توسط متخصصین مورد استفاده قرار گیرد یا نمونه های خانگی آن در منزل استفاده شود .
استفاده ۲-۳ مرتبه در هفته برای ۸-۱۵ دقیقه مواجهه سر با نور دستگاه از طریق کلاه مخصوص آن یا شانه های دستی ساطع کننده این نور توصیه میشود .
درمان و ماساژ ناحیه پس از این زمان با افزایش خونرسانی ممکن است مفید باشد .
یکی از نکات مهم در اثر بخشی لیزر های کم توان استفاده منظم مثلا دو بار در هفته و یا بیشتر در طول زمان طولانی حداقل یک سال توصیه میشود.
لیزرهای کم توان برای درمان طاسی :
لیزر های کم توان مورد استفاده در درمان ریزش مو به دستگاههایی وابسته است که طول موج خاصی از نور از آن ساطع شده و به پوست سر نفوذ میکند .
اگزایمر :308نانومتر
هلیوم نئون:632.8 نانومتر
فرکشنال :1550 نانومتر Erbium
لیزرهای مورد استفاده در درمان ریزش مو هستند .
LLLT: با استفاده از دستگاههایی ک نور قرمز از خود ساطع میکنند با طول موج در محدوده 630-650 نانومتر همانند :
LASER COMB ,LASER MAX

LASER COMB:
تنها لیزر فتوتراپی است که توسط سازمان غذا و داروی آمریکا امتیاز 501 راجهت درمان آلوپسی اندروژنتیک و بهبود رشد مو در مردان در سال 2007 و در زنان در سال 2011 موفق به کسب تاییدیه شد.
مدلهای باطری خور دستگاهها 7-9-12 پرتو نور قرمز تولید میکنند که از دندانه های برس عبور و به سطح پوست سر میرسد .
بهترین کاندید برای درمان با لیزر کم توان چه کسانی هستند ؟
برای زنان و مردانی که دچار نازک شدن موها و طاسی با الگوی زنانه یا مردانه ارثی را دارند .
پزشکان جهت طبقه بندی ریزش مو در مردان و زنان به ترتیب از سیستمهای طبقه بندی زیر استفاد ه میکنند
-Norwood Hamilton- Ludwig savin scale
این نوع درمان برای مردان با ریزش موی آندروژنتیک که در طبقه بندی در گروه 5 -2a نوروود قرار دارند و در زنان با طبقه
بندی لودویگ در گروههای و4-1و 1- 2و 2-2 قرار دارند یا طرح ریزش موی ناحیه فرونتال و تیپ پوستی 1- 4را دارند کاربرد دارد .
این لیزرها چگونه عمل میکنند؟
رشد موها شامل سه فاز آناژن یا فاز رشد-تلوژن یا فاز استراحت- کاتاژن یا فاز ریزش مو هستند .
ریزش مو در آلوپسی آندروژنتیک به تستوسترون ساخته شده در پوست بنام دی هیدروتستوسترون وابسته است .
درمان با لیزر کم توان موجب افزایش جریان خون در پوست سر و تحریک متابولیسم در فولیکولهای فاز کاتاژن و تلوژن میشود .
به صورت تئوری:
فوتون های نور بر روی سیتوکروم اکسیداز اثر کرده و منجر به تولید آدنوزین تری فسفات میشوند که درسلولهای فولیکول موبه آدنوزین مونوفسفات حلقوی تبدیل میشود بدین ترتیب انرژی آزاد شده وبا تحریک متابولیسم موجب رشد موها میشود .
رهایی نیتریک اکساید از سلولها باعث گشاد شدن عروق و ساخت عروق جدید و افزایش خونرسانی و اکسیژن رسانی به سلولهای فولیکولار مو میشود و از طرف دیگر ساخت دی هیدرو تستوسترون کاهش میابد.

فواید لیزر درمانی برای ریزش مو


این لیزر کم توان برای مردان و زنان قابل استفاده است . این روش تا کنون با عارضه ای همراه نبوده و روشی بدون درد تلقی میشود .
این روش درمانی ارزان و کم هزینه است مدت زمان کمی نیاز است و دستگاه بدلیل کوچک بودن به راحتی قابل حمل است.رشد مو ممکن است در ناحیه خط رویش م
قدامی –ناحی تاج سر رخ دهد نتایج پس از 12-26 هفته به شکل کاهش ریزش مو و رویش مجدد موها پدیدار میشود.

http://armanhair.com

http://www.mooiran.com

http://www.drsoleimani.com

http://pezeshkin.ir

http://onlinesalamat.com